¿HAS PERDIDO TUS DETALLES?

Homologació de soldadura o renovació de certificat

Aquesta acció de 10 hores va dirigida a tots els professionals a qui hagi caducat el
certificat de soldador homologat o que no estiguin en possessió de l’homologació
corresponent. La prova d’homologació o renovació, es portarà a terme les darreres 2
hores de la formació per part d’un inspector extern d’una empresa acreditada.
Garantim una màquina de soldadura per persona i una formació totalment
individualitzada. Els materials (material base, material d’aportació) estan certificats
i homologats segons el procediment, i seran els mateixos que s’utilitzaran per la
homologació de soldadura.

HOMOLOGACIONS DE SOLDADURA

Objectiu:

L’examen de capacitació (Homologació de Soldadura) serveix per obtenir el certificat
de soldadura, homologat per Indústria segons normativa de la Unió Europea,
convertint-se així en un soldador homologat.

Durada:

10 hores

Realització de la prova:

En les instal·lacions de INSTEC Formació
C/ Ca N’Alzina, 148 Pol. Ind. Can Roqueta de Sabadell

Procediments d’Instec Formació:

– Homologació en elèctrode E-7016 bàsic, posició PF (vertical ascendent) en acer al carboni a tocar amb bisell
– Homologació de MIG- MAG, fil continu, posició PB (en pla en angle interior) en acer al carboni a tocar amb bisell (gruix 3 mms)
– Homologació de TIG, en posició 1G (horitzontal) en acer al carboni a tocar amb bisell pels dos costats

Existeix la possibilitat d’homologar-se en qualsevol procediment de soldadura diferent als anteriors. En aquest cas, s’elaborarà el procediment abans que finalitzi la formació perquè els treballadors puguin homologar-se el darrer dia de curs .

Homologació de soldadura o renovació de certificat
PUJA