Política de privacitat

Última actualització: Gener 2021

1. INFORMACIÓ A L'USUARI
INSTITUT TÈCNIC DE FORMACIÓ METAL. LÚRGICA, S.L. com a Responsable del Tractament, l'informa que, de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, (RGPD) i L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les seves dades tal com es reflecteix en aquesta Política de Privacitat.
En aquesta Política de Privacitat descrivim com recopilem les seves dades personals i per què les recollim, què fem amb ella, amb qui les compartim, com les protegim i les seves opcions pel que fa al tractament de les seves dades personals.
Aquesta Política s'aplica al tractament de les seves dades personals recollides per l'empresa per a la prestació dels seus serveis. Si està d'acord amb les mesures d'aquesta Política, consent el tractament de les seves dades personals tal com es defineix en aquesta Política.

2. CONTACTE
Denominació social: INSTITUT TÈCNIC DE FORMACIÓ METAL. LÚRGICA, S.L.
Nom comercial: INSTEC FORMACIÓ
NIF NÚM. B65759920
Adreça: C/Ca N'Alzina 148 P.I. Can Roqueta
Correu electrònic: info@instecformacio.com

3.KEY PRINCIPIS
Sempre ens hem compromès a prestar els nostres serveis amb el màxim grau de qualitat, incloent el tractament de les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:
• Legalitat: Només recollirem les seves dades personals per a finalitats específiques, explícites i legítimes.
• Minimització de dades: Limitem la recollida de dades personals al que és estrictament rellevant i necessari per a les finalitats per a les quals han estat recollides.
• Limitació de la finalitat: Només recollirem les seves dades personals per a les finalitats indicades i només d'acord amb els seus desitjos.
• Exactitud: Mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzades.
• Seguretat de les dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades proporcionades als riscos per garantir que les seves dades no es danyin, com ara la divulgació o l'accés no autoritzats, la destrucció accidental o il·legal o la pèrdua o alteració accidentals i qualsevol altra forma de processament il·legal.
• Accés i Rectificació: Disposem dels mitjans per accedir o rectificar les seves dades quan ho consideri oportú.
• Retenció: Conservem les seves dades personals de manera lícita i adequada i només mentre siguin necessàries per a les finalitats per a les quals han estat recollides.
• Transferències internacionals: quan es casi que les seves dades es transfereixin fora de la UE / EEE, estaran adequadament protegides.
• Tercers: L'accés i cessió de dades personals a tercers es realitza d'acord amb les lleis i normatives aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
• Màrqueting Directe i cookies: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i cookies.

4. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS
Els tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:
• Dades identificatives.
També recopilem automàticament dades sobre la seva visita al nostre lloc web tal com es descriu a la política de cookies.
Sempre que sol·licitem les seves dades personals, l'informarem clarament de quines dades personals recopilem i amb quina finalitat. En general, recopilem i tractem les seves dades personals amb la finalitat de:
• Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i notícies del sector.
• Enviament de comunicacions.

5. LEGITIMITAT
D'acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seves dades personals podran ser tractades sempre que:
• Ens ha donat el seu consentiment per a les finalitats del tractament. Per descomptat, podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment.
• Per exigència legal.
• Perquè hi ha un interès legítim que no es troba soscavat pels seus drets de privacitat, com ara l'enviament d'informació comercial ja sigui per subscripció a la nostra newsletter o per la seva condició de client.
• Perquè és necessari per a la prestació de qualsevol dels nostres serveis a través d'una relació contractual entre vostè i nosaltres.

6. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades podran ser comunicades a empreses relacionades amb INSTITUT TÈCNIC DE FORMACIÓ METAL. LÚRGICA, S.L. per a la prestació dels diferents serveis com a Encarregats del Tractament. L'empresa no realitzarà cap cessió, excepte per obligació legal.

7. ELS TEUS DRETS
En relació amb la recollida i tractament de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per:
• Accedir a les seves dades personals i a qualsevol altra informació indicada en l'article 15.1 del RGPD.
• Rectificar les seves dades personals que siguin inexactes o incompletes d'acord amb l'article 16 del RGPD.
• Suprimir les seves dades personals d'acord amb l'article 17 del RGPD.
• Limitar el tractament de les seves dades personals d'acord amb l'article 18 del RGPD.
• Sol·licitar la portabilitat de les seves dades d'acord amb l'article 20 del RGPD.
• Oposar-se al tractament de les seves dades personals d'acord amb l'article 21 del RGPD.

Si vostè ha donat el seu consentiment per a una finalitat específica, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Pot exercir aquests drets enviant una comunicació raonada i acreditada a info@instecformacio.com
També té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

8. INFORMACIÓ LEGAL
Els requisits d'aquesta Política complementen, i no substitueixen, qualsevol altre requisit existent en virtut de la llei de protecció de dades aplicable, que prevaldrà en tot cas.
Aquesta Política està subjecta a revisió periòdica i pot ser modificada per l'Empresa en qualsevol moment. Quan això passi, li notificarem qualsevol canvi i li demanarem que torni a llegir la versió més recent de la nostra Política i confirmi la seva acceptació.